Strategické smerovanie


Krátkodobé ciele

 1. Rozširovať silnú a stabilnú sieť dodávateľov stavebných prác a materiálov
   
 2. Budovať spoluprácu s finančnými sprostredkovateľmi a realitnými maklérmi
   
 3. Priniesť na trh bezkonkurenčnú ponuku lacného bývania v rodinnom dome
   
 4. Uprednostňovať moderné stavebné systémy, ktoré šetria životné prostredie
   
 5. Minimalizovať používanie nebezpečných materiálov (PVC, rozpúšťadlá, ...)
   
 6. Ponúkaťstavebné materiály z obnoviteľných zdrojov s dlhodobou životnosťou
   
 7. Vytváranie predpokladov pre získanie a rozvoj kvalifikovaných pracovníkov

  

 

 kratodobe.jpg

       

 

dlhodobe.jpg
 

 Dlhodobé ciele

 1. Byť lídrom na slovenskom a českom trhu v počte ukončených stavebných projektov
   
 2. Vybudovanie dôvery a dlhodobých vzťahov so zákazníkmi aj s členmi Maesta klubu
   
 3. Neustále napredovanie v oblasti cenovej, ale aj energetickej úspornosti  novostavieb
   
 4. Znížovanie objemu použitých stavebných materiálov (racionalizácia nových projektov)
   
 5. Dôraz na podporu vlastných výskumných aktivít v oblasti výstavby rodinných domov
   
 6. Zvýšiť efektívnosť a účinnosť investícií do vzdelania a kvalifikácie ľudských zdrojov
   
 7. Vytvoriť databázu očakávaných dopadov realizácie a využívania stavebných objektov

 V prípade otázok nás kontaktujte tu alebo na 0918 111 119 / 0918 115 114