Správa nehnuteľností


V ponuke našich komplexných služieb nesmieme na klientov zabúdať ani v čase po dokončení a kolaudácií rodinného domu. Zo vlastných skúseností vieme, že ľudia sú zaneprázdnení každodennými povinnosťami a nie vždy stíhajú vykonávať potrebnú údržbu svojich domov a ich okolia. Práve preto sme pre našich klientov pripravili služby v oblasti správy nehuntelností. V rámci služieb je našou úlohou zabezpečiť právny, ekonomický, energetický a technický servis spravovaného objektu. Naša spoločnosť Vám ponúka komplaxný výkon správy rodinných domov, garáží, iných nebytových priestorov, ale taktiež vieme zabezpečiť správu bytových jednotiek, administratívnych a iných polyfunkčných objektov. Zabezpečujeme prevádzku, údržbu a opravu týchto objektov vrátane všetkých služieb spojených s ich užívaním. Našími klientmi sú ľudia veľmi zaneprázdnení, alebo ľudia, ktorí sa neradi venujú údržbe alebo ľudia, ktorí sa nezdržiavajú vo svojích rodinných domoch a tak potrebujú zabezpečiť správu svojej nehnuteľnosti.

 

Ponúkame nasledujúce služby:

-  Údržba zelene a celého okolia rodinného domu

-  Zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadov

-  Identifikovanie a odstránenia porúch a nutných opráv

-  Upratovacie služby bytových i nebytových priestorov

-  Technická správa a zabezpečenie prevádzky objektu

-  Iné služby podľa dohody
...


Dohodnite si stretnutie s našim odborníkom na výkon správy nehnuteľností tu.