Realitná činnosť


V poslednej dobe nás mnoho záujemcov žiadalo o ponuku vhodných lokalít pre výstavbu rodinných domov. Na základe tejto skutočnosti Vám v spolupráci s našimi partnermi poskytujeme široký výber stavebných pozemkov a dúfame, že našim klientom pomôžeme vyriešiť otázku výberu vhodnej lokality pre pokojné bývanie. V rámci služieb vieme zabezpečiť ponuku konkrétnych pozemkov na predaj za zvýhodnené ceny.


Zadajte svoje kritéria pre výber vhodného pozemku


Pri výbere pozemku treba mať na pamäti, že konkrétnu lokalitu, parcelu, okolie domu, obec, susednú zástavbu a susedov sa po kúpe pozemku už nedá zmeniť. Preto je dôležité venovať výberu pozemku minimálne takú istú pozornosť ako výberu projektu, či realizátora výstavby rodinného domu. V prvom rade je potrebné si odpovedať na otázku: „Je daná parcela stavebným pozemkom?“ Stavebný pozemok je plocha, ktorá musí byť určená na stavebný účel v územnom (resp. zastavovacom) pláne alebo je to preukázané v príslušnom geometrickom pláne. V opačnom prípade musí byť vyňatá z pôdneho fondu a preklasifikovaná na stavebné účely. V druhom rade je potrebné odpovedať na otázku: „Pre akú zástavbu je daný pozemok určený?“ Táto informácia je uvedená v územnom pláne daného územia alebo Vám ju oznámia na príslušnom stavebnom úrade.


ČO ZOHLADNIŤ PRI VÝBERE POZEMKU:


- veľkosť
a tvar pozemku ako aj jeho svahovosť

- orientácia vstupu
na pozemok k svetovým stranám

- geologické a hydrogeologické podmienky
lokality

- zatienenie pozemku
okolitou vyrastenou zeleňou

- regulačné nariadenia
výstavby pre danú lokalitu

-
možnosť pripojenia na inžinierske siete a komunikácie

- zaťaženie prostredia hlukom
od okolitých činností

-
existujúce i možné budúce znečistenia prostredia

-
iné obmedzujúce faktory výstavby domu na pozemku

Ďalšie kritéria zohľadňované pri výbere pozemku


- okolitá vybavenosť


   - možnosť nákupov tovarov dennej potreby

   - dostupnosť zariadení pre voľný čas

   - dostupnosť lekárskych služieb

   - detské ihriská, škôlky, školy

- dostupnosť verejnej dopravy a zelene

- okolitá existujúca i budúca zástavba

- možnosti budúcej stavebnej činnosti v okolí

- existujúca i možná budúca výrobná činnosť


Dohodnite si stretnutie s našim realitným maklérom tu.