Konzultačná činnosť


Pri rozhodovaní o výstavbe rodinného domu je velmi doležité mať vedľa seba silného partnera, ktorý Vám dokáže poradiť a niečo aj ušetriť. Ľudia sa vo všeobecnosti domnievajú, že výstavba rodinného domu nie je náročná záležitosť a mnohé súčasti si dokážu zabezpečiť sami bez odbornej pomoci. Avšak v praxi sa stretávame s množstvom prípadov, kedy sa celý proces  vybavovania a realizácie výstavby nie len časovo predĺži, ale aj finančne predraží. A to iba kvôli tomu, že klient nie je dostatočne pripravený a znalý problematiky v oblasti výstavby a náležitostí s tým spojenými.


V súčasnosti je potrebné mať po boku partnera, ktorý dokáže zabezpečiť všetky náležitosti súvisiace s prípravou a realizáciou výstavby rodinného domu. Partnera, ktorý je odborníkom nie len v stavebnej oblasti, ale dokáže zastrešiť celý proces od výberu pozemku a projektu, vybavenie stavebného povolenia, zabezpečenia inžinierskych činností, cez realizáciu až po kolaudáciu stavby a následnú správu nehnuteľnosti.


Každý záujemca o výstavbu rodinného domu je pre nás jedinečný, a tak sa k nemu aj snažíme pristupovať. Mnohí z nás majú rozdielne nároky a možnosti, alvšak pri správnom výbere stavebných postupov a vhodnom nastavení financovania vieme tieto možnosti maximalizovať k spokojnosti každého. Prostredníctvom našich partnerov sa snažíme minimalizovať náklady nie len pri výstavbe rodinného domu, ale aj súvisiacich činností. Pre našich zákazníkov zabezpečíme bezstarostnú výstavbu za výbornú cenu pri zachovaní kvality.


Poskytujeme konzultačnú činnosť v týchto oblastiach:

 

1. Výber pozemku

2. Financovanie

3. Výber projektu

 

4. Inžinierska činnosť

5. Stavebná činnosť

6. Správa nehnuteľností 


Dohodnite si stretnutie s našim projektovým manažérom tu.