Financovanie


Výstavba rodinného domu sa nezaobíde bez dobre naplánovaného financovania, ktoré zodpovedá profilu klienta ako aj jeho možnostiam. Nedostatočná príprava financovania výstavby, či kúpy pozemku má za následok nečakané komplikácie, ktoré môže vyústiť do vážnych problémov v osobných financiách celej rodiny. Z týchto dôvodov je potrebné otázke financovania venovať zvýšenú pozornosť.

Často sa stáva, že ľudia si vyberú navrhované riešenia, ktoré nezohľadňuje ich súčasné, resp. budúce potreby a možnosti financovania výstavby rodinného domu. Finančné inštitúcie ponúkajú rôzne alternatívy produktov a služieb, ktorými pravidelne zaplavujú trh financovania bývania. Človek, ktorý sa v tejto oblasti nepohybuje, sa nedokáže v množstve ponúk vyznať, nemá čas a bohužiaľ často ani potrebné skúsenosti si všetko naštudovať a vyhodnotiť. Spoločnosť Maesta Vám ponúka zákaznícku podporu pri vybavovaní financovania výstavby, či pozemku. Vieme zabezpečiť lepšie podmienky pri žiadosti o úver, ako keby klient žiadal v banke samostane.

Naši odborníci z oblasti financovania zjednodušujú našim klientom vybavovanie potrebných dokumentov pre získanie hypotéky. V optimálnych prípadoch vieme urýchliť celý proces podávania a schvaľovania žiadosti o hypotéku. Našim zákazníkom chceme priniesť vysokú kvalitu služieb. Zabezpečíme finančnú analýzu profilu klienta, na základe ktorej navrhneme najlepšie dostupné alternatívy financovania výstavby. Spolupracujeme s poprednými finančnými inštitúciami a manažérmi z oblasti finančníctva na Slovensku i v Čechách.

 


Celkové investície domu = príprava + realizácia stavby + úprava okolia + zariadenie domu


 

S ČÍM VŠETKÝM TREBA RÁTAŤ PRI FINANCOVANÍ VÝSTAVBY RODINNÉHO DOMU:

Pozemok - cena pozemku

Prieskumové práce - zameranie, prípadne vytýčenie pozemku, geologický a hydrogeologický prieskum

Projektové práce
- Štúdie
- Návrh stavby
- Dokumentácia pre stavebné povolenie
- Osadenie domu na parcelu
- Podrobná dokumentácia
- Výkaz výmer a kontrolný rozpočet
 

Inžinierska činnosť - zabezpečenie stanovísk a pripomienok, ktoré sú potrebné v súvislosti s vybavovaním stavebného povolenia (zoznam požadovaných vyjadrení vám dá príslušný stavebný úrad).

-> Túto činnosť možno zabezpečiť vlastnou činnosťou, ale samozrejme si ju môžete aj objednať.

 


Cena výstavby domu  =  cena materiálu + cena stavebných prác   ->   Hrubá stavbaHolodomDom na kľúč


  

Napojenia rodinného domu a iné úpravy

- Vodovodná prípojka

- Kanalizačná prípojka

- Elektroprípojka

- Vjazd na pozemok

- Úprava okolia domu

- Terénne úpravy

- Záhradné úpravy

- Zariadenie domu

Čo predstavuje PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY:
 

- elektrické spotrebiče a svetlo
- poistenie domu, domácnosti
- ohrev teplej úžitkovej vody

- likvidácie odpadkov
- daň z nehnuteľnosti
- vykurovanie domu

- vodné a stočné
- fond opráv
- a pod


Iné náklady ako napr. splátku úveru alebo hypotéky.


Dohodnite si stretnutie s našim finančným manažérom tu.